แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตงานและร่วมบันทึกเทปรายการสามแยกปากหวาน ทางช่อง GMM 25 เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ่านต่อ

04. 2019