แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตงานและร่วมบันทึกเทปรายการสามแยกปากหวาน ทางช่อง GMM 25 เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน

อ่านต่อ

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University welcomes distinguish guests from Chiengmai Rajabhat University

อ่านต่อ

03. 2019